| เครื่องยนต์เบื้องต้น | หลักการทำงานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะเป็นครั้งแรก

checkengine2.jpg เครื่องยนต์เบื้องต้น


Fast-And-Furious-Movie-Cars-Race-1600x1200 (Custom).jpg

การที่ปัจจุบันเราจะได้อาศัยยานพาหนะ เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ มาอำนวยความสะดวกแก่คนเราทุกวันนี้ ล้วนแล้วแต่เกิดจากแนวคิดความสามารถของมนุษยที่มีวิวัฒนาการความคิดในการประดิษฐ์สิ่งที่เป็นนามธรรม ให้กลายเป็นรูปธรรมโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ บุคคลเหล่านั้นคือนักวิทยาศาสตร์เครื่องจักร เครื่องยนต์ต่าง ๆ ซึ่งกว่าจะมาเป็นรถยนต์ จักรยานยนต์ และเครื่องจักรย่อมมีวิวัฒนาการประวัติ
ความเป็นมาที่ยาวนาน ดังนี้
- ค.ศ. 1794 ( พ.ศ. 2337) โรเบริ์ต สตรีท ( Robert Street ) ชาวอังกฤษสร้างเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในเครื่องแรก
- ค.ศ. 1824( พ.ศ. 2367) ซาดี คาร์โน ( Sadi Carnot) ค้นคว้าเพิ่มเติมของสตรีทให้ดียิ่งขึ้น
- ค.ศ. 1862( พ.ศ. 2405) โปเดอร์ โรชา ( Beau De Rochas)ชาวฝรั่งเศส ได้พิมพ์เอกสาร

หลักการทำงานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะเป็นครั้งแรก

โดยเน้นหลักการต่อไปนี้
1.การอัดตัวของส่วนผสมของน้ำมันกับอากาศสูงสุดที่จุดเริ่มต้นของการขยายตัวเท่าที่จะเป็นไปได้
2. การขยายตัวมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
3. การขยายตัวรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
4. ปริมาตรความจุของกระบอกสูบมากที่สุด โดยมีพื้นที่ระบายความร้อนน้อยที่สุด
- ค.ศ. 1872( พ.ศ. 2415) เบรย์ตัน ( Brayton)ชาวเยอรมันนี ได้พัฒนาเครื่องยนต์สามารถใช้พาราฟิน และน้ำมันปิโตเลียมหนักเป็นเชื้อเพลิง
- ค.ศ. 1876( พ.ศ. 2419) ดร.ออตโต ( Dr.N.A.Auto) ชาวเยอรมันนี สร้างเครื่องยนต์ 4 จังหวะตามหลักการของโรชา และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ได้มีการประดิษฐ์ยานพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังของตัวเองมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ผลสำเร็จของการประดิษฐ์ เกิดขึ้นในปี 1876 นี้เอง
ต่อมาในปี ค.ศ. 1880 ( พ.ศ. 2422) มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากเกิดขึ้นในเยอรมัน เมื่อ เดทเลอร์ ( Gottlieb Daimler) และเบนซ์ ( Carl Benz) ทำงานร่วมกับมาย บัค ( Maybach) ได้ประดิษฐ์ เครื่องยนต์เครื่องแรก ปี ค.ศ. 1883 ( พ.ศ. 2425) โดยเครื่องยนต์ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นนี้มีความเร็วรอบ
มากกว่าของออตโต ถึง 4 เท่า คือความเร็วเท่ากับ 900 รอบต่อนาที
- ค.ศ. 1883 (พ.ศ. 2425) ผลิตเครื่องยนต์ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นนี้มีความเร็วรอบมากกว่าของ ออตโต ถึง 4 เท่า คือความเร็วเท่ากับ 900 รอบต่อนาที
- ค.ศ. 1884 (พ.ศ. 2426) เดมเลอร์ติดตั้งเครื่องยนต์แรงม้าบนรถจักรยานยนต์
- ค.ศ.1881(พ.ศ.2423) เซอร์ดูกาล์ดเคลิก ( Sir Dugalald Clerk) ชาวอังกฤษประดิษฐ์เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 2 จังหวะ
- ค.ศ.1892(พ.ศ.2435) ดร. รูดอร์ฟ ดีเซล ( Dr.Rudolf Diesel) ชาวเยอรมันนีสร้างเครื่องยนต์ดีเซลโดยมีการนำเอาอัดอากาศร้อนแล้วฉีดเชื้อเพลิงเข้าไปเผาไหม้แล้วเกิดความร้อนและความดัน ดันลูกสูบให้เคลื่อนที่ระบบจุดระเบิดด้วยแมกนีโต และหัวเทียนมาใช้กับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
- ค.ศ.1892(พ.ศ.2435) มีการนำเอาระบบจุดระเบิดด้วยแมกนีโต และหัวเทียนมาใช้กับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
- ค.ศ. 1893 (พ.ศ. 2436) มายบัคประดิษฐ์คาร์บูเรเตอร์ที่ใช้ระบบนมหนู
- ค.ศ. 1894 (พ.ศ. 2437) เบนซ์ประดิษฐ์เครื่องยนต์ 2 แรงม้า
- ค.ศ. 1895 (พ.ศ. 2438) พันนาร์ด ( Pannard) ได้สร้างรถแบบปิดขึ้น และพี่น้องมิชลิน ได้ผลิตยางแบบเติมลมสำเร็จ
- ค.ศ. 1897 (พ.ศ. 2440) มอร์ ( Mors ) ชาวฝรั่งเศสได้ผลิตเครื่องยนต์ 8 สูบ ( V- 8) แกรฟ และสตีฟ แห่งออสเตรียได้ผลิตรถยนต์
แก๊สโซลีนขับเคลื่อนล้อหน้า
- ค.ศ. 1898 (พ.ศ. 2441) เดมเลอร์ผลิตเครื่องยนต์ 4 สูบเรียง
- ค.ศ. 1899 (พ.ศ. 2442) เดมเลอร์ผลิตหม้อน้ำ เกียร์ และการเร่งด้วยเท้าเรโนลท์แห่งฝรั่งเศส ได้ผลิตเพลาโดยมีข้อต่ออ่อนได้
- ค.ศ. 1901 (พ.ศ. 2444) เดมเลอร์ ผลิตรถเบนซ์ขึ้น จัดได้ว่าเป็นเครื่องยนต์สมัยใหม่เครื่องแรก
- ค.ศ. 1902 ( พ.ศ. 2445) สำปเดอร์ แห่งฮอลแลนด์ได้ผลิตรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ใช้เครื่องยนต์ 6 สูบเรียง
- ค.ศ. 1903 ( พ.ศ. 2446) แอดเลอร์แห่งเยอรมันได้จดทะเบียนเพลาท้ายอิสระซึ่งออกแบบโดย ดร.อี รัมเพลอร์ และบอร์ ขายรถที่ติดตั้งช็คอัพ
เมาสเลย์ แห่งอังกฤษ ผลิตเครื่องยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ O.H.C. และแอดเลอร์ แห่งฝรั่งเศสผลิตเครื่องยนต์ V 8
- ค.ศ. 1907 ( พ.ศ. 2447) อัศวิด แห่งอเมริกา ผลิตเครื่องยนต์ที่ใช้ซูเปอร์ชาร์ด
- ค.ศ. 1908 ( พ.ศ. 2448) ฟอร์ด ผลิตรถยนต์
์แบบโมเดล-ที และได้ผลิตระบบขุดระเบิดที่ใช้คอยล์ และจานจ่าย ส่วนเอร์เบอร์ตฟรูด ชาวอังกฤษ ใช้ใยหินทำผ่าเบรก และผ้าคลัทช์
- ค.ศ. 1909 ( พ.ศ. 2449) คลิสตี้ ชาวอเมริกันติดตั้งเครื่องยนต์ 4 สูบ และเกียร์กับรถยนต์ขับล้อหน้า
- ค.ศ. 1911 ( พ.ศ. 2451) คาลิแลค แนะนำการสตาร์ด้วยไฟฟ้า และระบบไฟแสงสว่างกับไดนาโม
- ค.ศ. 1912 ( พ.ศ. 2452) เปอร์โย แนะนำเครื่องยนต์ที่ใช้เพลาลูกเบี้ยวคู่
- ค.ศ. 1913 ( พ.ศ. 2452) อังกฤษ ใช้คาร์บูเรเตอร์แบบสุญญากาศคงที่ (S.U.)
- ค.ศ. 1919 ( พ.ศ. 2458) อิสปาโน ซุบซา แห่งสเปนใช้เบรกแบบช่วยเพิ่มพลัง
หลักจากนั้นก็ได้มีนักประดิษฐ์อื่น ๆ ที่คิดประดิษฐ์ส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถยนต์อีกมากมายจนทำให้เป็นรถยนต์ที่สมบูรณ์แบบในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามความเจริญก้าวหน้าของรถยนต์ ก็ยังไม่มีหยุดยั้งยังต้องมีผู้ประดิษฐ์ คิดค้นสิ่งใหม่ ๆกับรถยนต์ ต่อไปอีก อย่างไม่หยุดยั้ง

http://www.youtube.com/watch?v=Y0KV1Fq-caM&feature=related
11/7/2012


http://www.youtube.com/watch?v=v63OtyB91IA&feature=related
11/7/2012

http://www.youtube.com/watch?v=DvbtKG851uU

6/7/2012

http://www.youtube.com/watch?v=Y0KV1Fq-caM&feature=related
11/7/2012